card
haliun
Шингэн алдалт гэж юу вэ? 

Шингэн алдалт гэж юу вэ? 

Суулгалт, бөөлжилтийн үеийн шингэн алдалт гэж юу вэ?

Дэлгэрэнгүй