card
ЭМБРЕНДДотор эрхтэний бүтээгдэхүүнХоол боловсруулах замHimalaya эм

ЛИВ.52, 100 шахмал

Бүтээгдэхүүний үйлдэл:
лив 52 элэгний цуллагийг хамгаалан, элэгний эсийн нөхөн сэргээлтийг дэмжиснээр элэгний үйл ажиллагаа сайжруулана. Лив 52 нь хэт исэлдэлтийн эсрэг үйлдэлтэй тул эсийн мембраны гэмтэлээс сэргийлж элэгний эсийг хамгаална. Цитохром Р450 түвшинг тогтворжуулан элэгний вируст халдварын үеийн элэгний үйл ажиллагааны алдагдлыг засан, эдгэрэх хугацааг хурдасгана. Архины төрлийн бодисын солилцооны завсрын хорт бүтээгдэхүүн болох цууны хүчлийн альдегидын гадагшлалтыг хөнгөвчлөн, архины хамааралт гэмтэлээс хамгаална. Элэгний эсэд өөхөн нэвчдэс үүсэхээс сэргийлж, элэгний өөхжилтийг даамжрахаас сэргийлнэ. Элэгний хатуурлын өмнөх үед элэгний эсийг хамгаалан , өвчний даамжралтыг зогсоон цаашдын гэмтэлээс сэргийлнэ.
Найрлага, савалгаа:
Идэвхитэй бүрэлдэхүүн, Нунтаг Capparis spinosa 65мг, Cichorium intybus 65мг, Mandur bhasma 33мг, Solanum nigrum 32мг, Terminala arjuna 32мг, Cassia occidentalis 16мг, Achillea millefolium 16мг, Tamarix gallica 16мг болон Eclipta alba, Phyllanthus amarus, Boerhaavia diffusa, Tinospora cordifoliа, Rapharanus sativus, Emblica officinalis, Plumbago zeylanica, Embelia ribes Terminalia chebula, Fumaria officinalis зэрэг агуулна. Савлагаандаа 100 шахмал
Хэрэглэх заалт:
1.эмчлэх болон урьдчилан сэргийлэх зорилгоор, Вируст гепатит, архины хамааралт элэгний эмгэгшил , элэгний хатууралын өмнөх үе ба эхэн үед хоолны луршил буурахад ,уургийн шингэц болон энергийн хангамж дутагдсан үед 2. химийн болон туяа эмчилгээний хамааралт эмгэгшилийн үед 3. Элэг хордуулах нөлөөт эм хэрэглэж байгаа үед 4.Удаан хугцааны өвчлөлийн үед эдгэрлтийг түргэсгэхэд хавсарсан эмчилгээнд
Хэрэглэх арга:
2 ширхэгээр өдөрт 2 удаа. Курс эмчилгээ 3-6 сар хэрэглэнэ.
Анхааруулга:
Анхааруулга: Үгүй