Гадаа үүрэг гүйцэтгэж буй 600 гаруй ажилчид, албан хаагчдыг импортын бараа бүтээгдэхүүнээрээ дархлаажууллаа.