Коронавирус VS Хуруувчин цэцэг

2022.01 сард эрүүл мэндийн судалгааны сайт болох Pubmed-д нийтлэгдсэн сонирхолтой судалгааны үр дүнг та бүхэнд хүргэж байна.

Энэхүү судалгаа нь хуруувчин цэцэг нь коронавирусын халдварын эсрэг нөлөөлдөг талаарх судалгаа юм.

Хуруувчин цэцгийн ханд нь вирусыг шууд устгах болон вирусын эсрэг үйлчилгээ үзүүлэх, байгалийн дархлааг өдөөхөөс илүүтэйгээр дархлааны өдөөгч болж дархлааны системд нөлөөлдөг. Хуруувчин цэцэг нь үрэвслийн эсрэг цитокин, хавдрын эсрэг хүчин зүйл TNF-α ба интерлейкин IL-1β-ийн түвшинг үндсэн үзүүлэлттэй харьцуулахад 24% хүртэл бууруулж, үрэвслийн эсрэг цитокин болох IL-10-ийн түвшинг нэмэгдүүлсэн. Мөн дархлааны хариу урвалыг зохицуулагч, вирусын эсрэг интерферон IFN-γ-ийн нийлэгжил 50% хүртэл нэмэгдүүлсэн байна.

Хуруувчин цэцгийн цаашдын дархлааг зохицуулах механизмууд нь COVID-19-ийн халдварын үед эндоканнабиноид системийг (ECS) идэвхжүүлэх нь системийн үрэвсэл болон цитокины шуурганы эсрэг нэмэлт арга хэмжээ болж болох юм. Амьсгалын замын вирусийн халдварын үед дархлааны үрэвслийн өөрчлөлтөөс гадна макрофаг, нейтрофилууд нь устөрөгчийн хэт исэл (H2O2), хэт исэл (O2−), гидроксил (OH) радикалууд зэрэг олон тооны чөлөөт радикалуудыг (ROS) үүсгэдэг бөгөөд эдгээр нь үрэвсэл үүсгэж, эсийн үхэлд хүргэдэг. Ялангуяа уушгинд.

Нийтдээ 57 хүн хяналтын бүлэг, 72 хүнийг хуруувчин цэцгээр урьдчилан сэргийлэх, хянах явцад амьсгалын замын аливаа вирусын рибонуклеины хүчлийн (РНХ) шинжилгээнд эерэг нөлөө үзүүлсэн (p = 0.0074).

Echinacea нь in vitro болон in vivo бүхий амьсгалын замын вирусыг бүхэлд нь дарангуйлдаг. Энэхүү өргөн хүрээний үйл ажиллагааны улмаас альфа (CoV-229E) болон бета омгууд (MERS-CoV, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2/Ковид-19/) зэрэг хэмжсэн бүх төрлийн коронавирусыг хуруувчин цэцэг идэвхгүй болгоно гэж бодитойгоор тооцож болно.

Эх сурвалж: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8879308/ 

Та бүхэнд дархлаагаа дэмжих зорилгоор найрлагандаа хуруувчин цэцгийн хандыг найрлагандаа агуулсан Immune system бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийг санал болгож байна. Бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл зурган дээр дараарай.