card
ЭМБРЕНДЭрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, хүүхэдЭмэгтэйчүүдHimalaya эм

ЛУКОЛ, 100 шахмал

Бүтээгдэхүүний үйлдэл:
Лукол нь умайн ханын салст бүрхэвчийн хэвийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх үйлдэлтэй. Луколийн идэвхижүүлэх үйлчилгээ нь умайн цусан хангамжийг сайжруулдаг ба эмэгтэйчүүдийн бэлгийн салст бүрхэвчинд нянг эсэргүүцэх, аргаах үйлчилгээ үзүүлдэг тул бэлгийн замаас гарах цагаан юм ялгарлыг багасган (лейкоррей) зохицуулдаг. Лукол нь мөн биеийн ерөнхий байдлыг сайжруулж, үтрээнээс цагаан юм ялгарлаас үүдсэн шинж тэмдгүүдийг арилгана.
Найрлага, савалгаа:
Идэвхитэй бүрэлдэхүүн: Ханд. Woodfordia fruticosa 40мг, Astercantha longifolia 40мг, Asparagus racemosus 40мг, Rauwolfia serpentina 20мг, Boerhaavia diffusa 10мг, Adhatoda vasica 10мг. Нунтаг. Areca catechu 20мг, Myristica fragrans 16 mg, Elettaria cardamomum 11мг, Mesua ferrea 11мг, Cuminum cyminum 10мг, Santalum album 10мг, Shilajeet (Цэвэршүүлсэн) 9мг, Praval bhasma 7мг, Aegle marmelos 5мг, Zingiber officinale 5мг, Triphala 5мг, Piper nigrum 5мг, Balsamodendrum mukul (Цэвэршүүлсэн) 5мг, Wrightia tinctoria 5мг, Loh bhasma 5мг, Trivang 5мг, Butea frondosa (Давирхай) 4мг.
Хэрэглэх заалт:
Үтрээний өвөрмөц бус эмгэг ялгаралт Үтрээнээс цагаан юм ялгаралаас үүдсэн ууц нуруугаар өвдөх, бие сулрахад Бага аарцгийн үрэвсэлт өвчнүүдийн үед.
Хэрэглэх арга:
2 шахмалаар өдөрт 2 удаа шинж тэмдэг арилтал ууна.
Анхааруулга:
Анхааруулга: Үгүй