card
ЭМЭрэгтэйчүүдHimalaya эм

СПЕМЭН, 100 шахмал

Бүтээгдэхүүний үйлдэл:
Спемэн нь хүчтэй, андрогенийн болон антиоксидант үйлдэлтэй бөгөөд тестостероны түвшин,сперматогенез/эр бэлгийн эс/, бэлгийн дур хүслийг нэмэгдүүлдэг. Спемэн нь сперматогенезийг дэмжиж, төмсөг, үрийн шингэн, эпидидимын үйл ажиллагааг сайжруулж, гипофиз дахь базофил эсийн Лютейн даавар-ийг нэмэгдүүлснээр эр бэлгийн эс, үрийн шингэний чанарыг сайжруулдаг.
Найрлага, савалгаа:
Salabmisri (Orchis mascula)130 mg. Kokilaksha (Asteracantha longifolia) 64 mg. Vanya kahu (Lactuca scariola) 32 mg. Kapikachchu (Mucuna pruriens) 32 mg. Suvarnavang 32 mg. Vriddadaru (Argyreia speciosa) 64 mg. Gokshura (Tribulus terrestris)64 mg. Jeevanti (Leptadenia reticulata)64 mg. Shaileyam (Parmelia perlata)32 mg.
Хэрэглэх заалт:
Олигосперми
Хэрэглэх арга:
Эхлээд 2 шахмалыг өдөрт 2 удаа, дараа нь 1 шахмалыг өдөрт 2 удаа ууна. Эмчилгээний хугацаа 4-6 сар хооронд хэлбэлзэж болно.
Анхааруулга:
Анхааруулга: Спеманыг аюулгүй, найвдартай гэж үздэг. Хэрэв Спемантай удаан хугацааны монотерапийн  эмчилгээ хийлгэсэн эсвэл бусад сперматоген эмийн эмчилгээ хийлгэсэн ч гэсэн төмсөгний үйл ажиллагаа сайжрахгүй бол нэмэлт шинжилгээ хийх шаардлагатай..